پروژه حرفه ای مدریت آژانس هواپیمایی با #C و SQL

پروژه حرفه ای مدریت آژانس هواپیمایی با #C و SQL

پروژه حرفه ای مدریت آژانس هواپیمایی با #C و SQL

این پروژه بسیار حرفه ای واصولی طراحی شده است و سعی شده تا تمامی موارد مربوط به مهندسی نرم افزار رعایت شود و یک سیستم مدیریت اطلاعاتی بسیار خوبی می باشد.

با خرید این پروژه میتوانید به تمامی سورس کدها و فایل های آن دسترسی داشته باشید 

و همچنین یک پروژه بسیار خوبی جهت ارائه پروژه پایانی دانشگاهی می باشد 

 


خرید آنلاین