پروژه مدیریت اطلاعات دفترچه تلفن به زبان #C

پروژه مدیریت اطلاعات دفترچه تلفن به زبان #C

پروژه مدیریت اطلاعات دفترچه تلفن به زبان #C

این پروژه شامل فرم ورود یا همان Login حرفه ای می باشد که کاربران بعد از وارد کردن اطلاعات صحیح میتوانند از امکانات و ابزارهای این پروژه که شامل مدیریت اطلاعات افراد می باشد استفاده کنند 

و همچنین کاربران میتوانند از قسمت Create User اقدام به ایجاد کاربر جدید نمایند.

رمز ورود و نام کاربری جهت ورود به نرم افزار :

User : Farshad

Pass:1234

بعد از ورود میتوانید اطلاعات را تغییر دهید


خرید آنلاین